NIX18

De NIX18-campagne is een initiatief van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport en een groot aantal partners. Doel van de campagne is het versterken van de sociale norm ‘niet drinken en roken tot je 18e’. De campagne richt zich op de hele samenleving, meer in het bijzonder de omgeving van jongeren. Iedereen zou het normaal moeten gaan vinden als jongeren voor hun 18e niet roken of drinken.

Wijziging Drank- en Horecawet en de Tabakswet

Per 1 januari 2014 mag aan jongeren onder de 18 geen alcohol of tabak meer worden verkocht. Ook mogen jongeren tot hun 18e geen alcohol bij zich hebben in het openbaar (bijvoorbeeld op straat, in de kroeg, op een station). Aanvullend aan deze sociale normcampagne richten partners als het Trimbos-instituut en de ‘GGD’ zich met hun 1-op-1 activiteiten direct op opvoeders en hun kinderen. Om hen te stimuleren en te helpen het gewenste gedrag in praktijk te brengen, namelijk: het maken van de NIX-afspraak. Een afspraak om niet te roken en niet te drinken tot je 18e.

Leeftijdscontrole

Ook voor onze medewerkers is het erg lastig om leeftijden te schatten. Dus heb jij alcohol en/of tabak besteld en zie je de bezorger aankomen? Pak je ID er dan alvast bij! Ga je de online bestelling ophalen in de winkel? Vergeet dan je ID niet! Zonder ID zullen onze medewerkers én bezorgers de alcohol en/of tabaksproducten NIET meegeven. Tenzij iemand natuurlijk écht onmiskenbaar ouder dan 18 is, maar of je dat bent bepalen wij. Neem dus geen risico’s. Belangrijk om te vermelden is dat bestellingen die alcohol en/of tabaksproducten bevatten dus niet overhandigd kunnen worden aan personen onder de 18, óók niet wanneer het betreffende product voor een ouder bestemd is.